Akadémia Sociálnej Ekonomiky

Published by Net4SocialImpact Support on

The academy provides tailor-made consultations in the field of business planning, strategy, marketing and communication. It can also help you find out, respectively. specify how to achieve the greatest possible social impact.


Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať, a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj k dosahovaniu spoločenského prospechu, a aby sa podnikatelia naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom. Našou ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chceme prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.


https://www.akademiase.sk/

More resources from these countries:
More resources from this SDGs:
More resources from this type:
More resources with this activity:
Categories:

Net4SocialImpact Support

Please reach out to us if you have any questions about this website.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder