Akadémia Sociálnej Ekonomiky

Published by Matej Smrek on

The academy provides tailor-made consultations in the field of business planning, strategy, marketing and communication. It can also help you find out, respectively. specify how to achieve the greatest possible social impact.


Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať, a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj k dosahovaniu spoločenského prospechu, a aby sa podnikatelia naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom. Našou ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chceme prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.


https://www.akademiase.sk/

More resources from these countries: Slovakia .
More resources from this SDGs All SDGs SDG 01 - No Poverty SDG 02 - Zero Hunger SDG 03 - Good Health and Well-being SDG 04 - Quality Education SDG 05 - Gender Equality SDG 06 - Clean Water and Sanitation SDG 07 - Affordable and clean energy SDG 08 - Decent work and economic growth SDG 09 - Industry, Innovation and Infrastructure SDG 10 - Reduced Inequalities SDG 11 - Sustainable Cities and Communities SDG 12 - Responsible Consumption and Production SDG 13 - Climate Action SDG 14 - Life below water SDG 15 - Life on Land SDG 16 - Peace, Justice and Strong Institutions SDG 17 - Partnership for the Goals .
More resources from this type: Mentoring (Seeking or providing advice) .
More resources with this activity: Education: All Categories Media: Blog Media: Interviews Media: Must Read Networking: All Categories Tools: Education .

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder