Akadémia Sociálnej Ekonomiky

Visit the website of Akadémia Sociálnej Ekonomiky!

The academy provides tailor-made consultations in the field of business planning, strategy, marketing and communication. It can also help you find out, respectively. specify how to achieve the greatest possible social impact.


More information:

Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať, a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj k dosahovaniu spoločenského prospechu, a aby sa podnikatelia naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom. Našou ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chceme prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.


This resource is useful for you if you are a social entrepreneur in:
With this resource, you can improve the following Sustainable Development Goals:
We recommend you this resource if you are interested in
We have categorized this resource as

Do you have any questions?

Contact:

Matej Smrek

Register here if you are the contact for this resource.

Find out more: https://www.akademiase.sk/

Leave a Comment

Your email address will not be published.