Green Foundation

Published by Matej Smrek on

Green Foundation is a young Slovak program-based Foundation transcending Central Europe that primarily focuses on developing social innovation, adapting society to major challenges such as climate change, new technologies, and supporting young people’s civic engagement. Green Foundation is currently concentrating its attention on the program Roots & Shoots by Jane Goodall.


Prebiehajúca technologická revolúcia vytvára tlak na zavedené mechanizmy spravovania spoločnosti a schopnosti jedincov a inštitúcií na zmeny adekvátne reagovať. To celé sa deje na pozadí prekročenia limitov čerpania prírodných zdrojov ľudstvom a prejavuje sa najmä kolabujúcou biodiverzitou planéty a klimatickou zmenou. Súčasná spoločnosť sa tak dostáva do stavu väčšej a väčšej zraniteľnosti.

GREEN FOUNDATION pomáha pripravovať spoločnosť na Slovensku a v strednej Európe na civilizačnú výzvu vyvolanú nástupom nových technológií a ekologickými zmenami na planéte, ktorá má čím ďalej tým väčší dopad na naše životy.


https://greenfoundation.eu/

Connnected resources:


More resources from these countries: Slovakia .
More resources from this SDGs SDG 01 - No Poverty SDG 02 - Zero Hunger SDG 03 - Good Health and Well-being SDG 04 - Quality Education SDG 05 - Gender Equality SDG 06 - Clean Water and Sanitation SDG 07 - Affordable and clean energy SDG 08 - Decent work and economic growth SDG 09 - Industry, Innovation and Infrastructure SDG 10 - Reduced Inequalities SDG 11 - Sustainable Cities and Communities SDG 12 - Responsible Consumption and Production SDG 13 - Climate Action .
More resources from this type: Funding (Seeking or providing financial support) Meeting (searching new contacts) Mentoring (Seeking or providing advice) Networking (Searching collaborations) Scaling (Seeking or providing partnership for growth) Volunteering (Seeking or providing work support) .
More resources with this activity: Business: Business Development Business: Challenges Business: Financing Business: Supporting Organization Networking: Supporting Organization Tools: Communication Tools: Education .

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder