Green Foundation

Published by Net4SocialImpact Support on

Green Foundation is a young Slovak program-based Foundation transcending Central Europe that primarily focuses on developing social innovation, adapting society to major challenges such as climate change, new technologies, and supporting young people’s civic engagement. Green Foundation is currently concentrating its attention on the program Roots & Shoots by Jane Goodall.


Prebiehajúca technologická revolúcia vytvára tlak na zavedené mechanizmy spravovania spoločnosti a schopnosti jedincov a inštitúcií na zmeny adekvátne reagovať. To celé sa deje na pozadí prekročenia limitov čerpania prírodných zdrojov ľudstvom a prejavuje sa najmä kolabujúcou biodiverzitou planéty a klimatickou zmenou. Súčasná spoločnosť sa tak dostáva do stavu väčšej a väčšej zraniteľnosti.

GREEN FOUNDATION pomáha pripravovať spoločnosť na Slovensku a v strednej Európe na civilizačnú výzvu vyvolanú nástupom nových technológií a ekologickými zmenami na planéte, ktorá má čím ďalej tým väčší dopad na naše životy.


https://greenfoundation.eu/

Connnected resources:


More resources from these countries:
More resources from this SDGs:
More resources from this type:
More resources with this activity:
Categories:

Net4SocialImpact Support

Please reach out to us if you have any questions about this website.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder