Visit the website of Provida Foundation!

PROVIDA foundation, established in 2006, connects business experience and resources with passion, expertise and determination to tackle the most complex societal challenges. An organization that blends philanthropy and investments for a better and more balanced world and is truly convinced, that with the right kind of support, anyone can follow their dreams and succeed.


More information:

Na jednej strane sme idealisti, ktorí veria v lepší a vyrovnanejší svet, ale zároveň chceme nájsť reálne a efektívne riešenia a nebojíme sa skúšať to netradičnými spôsobmi. Láska k spoločnosti a životnému prostrediu sú našou hybnou silou. Rovnako nám na tejto ceste pomáha vytrvalosť, spolupráca a úprimné nadšenie.

Našu víziu napĺňame realizáciou a podporou projektov, ktoré zlepšujú kvalitu života v komunite. V neziskovom sektore využívame princípy podnikateľského prostredia a snažíme sa o to, aby po našich projektoch zostala dlhodobá a skutočná pozitívna spoločenská zmena.


This resource is useful for you if you are a social entrepreneur in:
With this resource, you can improve the following Sustainable Development Goals:
We recommend you this resource if you are interested in
We have categorized this resource as

Do you have any questions?

Contact:

Matej Smrek

Register here if you are the contact for this resource.

Find out more: https://provida.sk/sk/

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder