Provida Foundation

Published by Net4SocialImpact Support on

PROVIDA foundation, established in 2006, connects business experience and resources with passion, expertise and determination to tackle the most complex societal challenges. An organization that blends philanthropy and investments for a better and more balanced world and is truly convinced, that with the right kind of support, anyone can follow their dreams and succeed.


Na jednej strane sme idealisti, ktorí veria v lepší a vyrovnanejší svet, ale zároveň chceme nájsť reálne a efektívne riešenia a nebojíme sa skúšať to netradičnými spôsobmi. Láska k spoločnosti a životnému prostrediu sú našou hybnou silou. Rovnako nám na tejto ceste pomáha vytrvalosť, spolupráca a úprimné nadšenie.

Našu víziu napĺňame realizáciou a podporou projektov, ktoré zlepšujú kvalitu života v komunite. V neziskovom sektore využívame princípy podnikateľského prostredia a snažíme sa o to, aby po našich projektoch zostala dlhodobá a skutočná pozitívna spoločenská zmena.


https://provida.sk/sk/

More resources from these countries:
More resources from this SDGs:
More resources from this type:
More resources with this activity:
Categories:

Net4SocialImpact Support

Please reach out to us if you have any questions about this website.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder