Sociálni Inovátori

Published by Net4SocialImpact Support on

The company mission is to create a functional infrastructure and ecosystem for impact entrepreneurs and all future solvers of societal challenges. Their approach to building an impact ecosystem is to activate potential creators of social innovation accross all development areas, building the base from where each area can move up through the development stages.


Spolupráca zvyčajne prebieha v nasledovných krokoch:

1. Anlýza projektu, jeho prostredia a tvorba finančne udržateľného podnikateľského modelu

2. Proces sprevádza mentoring, poradenstvo, spätná väzba, brainstorming

​3. Príprava podnikateľského plánu / informačného memoranda

​4. Výber najvhodnejších zdrojov financovania podľa typu projektu (štruktúra financovania)

​5. Získavanie financií (fundraising)

​6. Follow up a sieťovanie projektov v rámci ekosystému sociálnych inovácií


https://www.socialniinovatori.sk/

More resources from these countries:
More resources from this SDGs:
More resources from this type:
More resources with this activity:
Categories:

Net4SocialImpact Support

Please reach out to us if you have any questions about this website.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder