CE Responsible na Slovensku

CE Responsible na Slovensku

Net4SocialImpact.eu vznikla v rámci projektu Interreg Central Europe CE RESPONSIBLE, za pomoci 11 partnerov z 9 krajín EÚ. Hlavným cieľom je prepojiť sociálnych podnikateľov s etablovanými korporáciami a skúsenými partnermi. Projektoví partneri majú sídlo v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku a v Slovinsku.

Na Slovensku je za realizáciu rôznych aktivít v rámci projektu zodpovedné Centrum vedecko-technických informácií SR.

NET4SOCIALIMPACT.EU: 

Na tejto platforme môžu sociálni podnikatelia a spoločensky zodpovední podnikatelia využiť databázu na vyhľadávanie užitočných zdrojov k rôznym témam, ako napríklad, možnosti financovania, ponuky mentoringu, školenia, vyhľadávanie partnerstiev či zaujímavé sociálne nástroje. Cieľom platformy je prepojiť spoločnosti a projekty navzájom a vybudovať komunitu okolo tém týkajúcich sa sociálneho dopadu.

Asociácia a označenie: 

Naša asociácia je nadnárodná platforma na podporu altruistického podnikania a dlhodobej spolupráce medzi altruistickými a sociálnymi podnikateľmi v strednej Európe. Podporujeme podnikateľov zameraných na sociálny dopad a spájame ich s mentormi, vytvárame priestor na výmenu informácií, nových poznatkov a nápadov na rozvoj inovatívnych projektov

Vzdelávacie materiály: 

Link

Projekty sociálneho podnikania:

Odporúčané projekty:

Loading...