CE RESPONSIBLE Slovenija

CE RESPONSIBLE Slovenija

Platformo Net4SocialImpact.eu je v okviru projekta Interreg Central Europe, CE RESPONSIBLE ustvarilo 11 partnerjev iz 9 držav EU, z namenom povezovati socialne podjetnike, z uveljavljenimi korporacijami in izkušenimi partnerji. V projektu sodelujejo projektni partnerji iz Avstrije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske, Slovaške in Slovenije.

V Sloveniji eZavod skrbi za izvajanje različnih dejavnosti v okviru projekta:

NET4SOCIALIMPACT.EU: 

Na tej platformi lahko socialni in družbeno odgovorni podjetniki uporabljajo zbirko podatkov za iskanje dragocenih virov o različnih temah, vključno z možnostmi financiranja, ponudbami mentorstva, storitvami usposabljanja, priložnostmi za mreženje in uporabnimi orodji. Cilj platforme je med seboj povezati podjetja in projekte ter zgraditi skupnost.

Združenje in logotip:

Naše združenje je mednarodna platforma za spodbujanje altruističnega podjetništva in za podporo dolgoročnemu sodelovanju med altruističnimi in socialnimi podjetniki v srednji Evropi. Podpiramo “impact-driven” podjetnike in jih povezujemo z mentorji, ustvarjamo prostor za izmenjavo informacij, novih znanj in idej za razvoj inovativnih projektov.

Izobraževalne vsebine: 

Javni pozivi: 

4. nagrada DRUŽBENO ODGOVORNE SINERGIJE. Z nagrado družbeno odgovornih partnerskih projektov želimo izpostaviti uspešno medsektorsko sodelovanje in inovacije. Le skupaj lahko namreč učinkovito prispevamo k ciljem trajnostnega razvoja. Prijavijo se lahko partnerski projekti med podjetji in neprofitnimi deležniki (organizacije, NVO, socialna podjetja itd.) Za zmagovalce je predvideno:
  • Strokovna ekskurzija v organizaciji Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
  • IEDC-poslovna šola Bled v nagradni sklad prispeva 9.600 EUR za udeležbo na izobraževalnih programih iz področja trajnostnega razvoja.
  • 3 najboljši projekti, bodo upravičeni tudi do promocijskega videa, ki ga bo so-financiral projekt CE RESPONSIBLE
  • Predstavitev in promocija preko CE RESPONSIBLE spletne platforme https://net4socialimpact.eu/ in projektnih partnerjev
  • Slavnostna podelitev nagrade.

Partnerji nagrade: IEDC-Poslovna šola Bled, WISE Inštitut, Ekvilib Inštitut, E-Zavod, Avanta largo, Etika d.o.o.in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Vabljeni k prijavi! Več na spletni strani:

Projekti socialnega poslovanja: 

Priporočeni projekti:

Loading...